Ed Loewenstein, J. M. Loewenstein, Sarah Loewenstein
Late 1960s